Dette websted er kun beregnet til sundhedspersonale.

Klikk JA hvis du er sundhedspersonale og NEJ hvis du er privatperson/patient.

DK-BEN-100 Date of Preparation: October 2022

Receptpligtigt
D-vitamin, som forebygger og
behandler
D-vitamin-
mangel

Om Benferol

Benferol er et receptpligtigt D-vitamin (cholecalciferol) til medicinsk behandling og forebyggelse af
D-vitaminmangel.

Benferol findes i flere forskellige styrker som en blød kapsel, der indeholder en olieagtig væske. Olien i kapslen består af plantefedtsyrer, og gelatinen i kapslen er halal- og koshercertificeret. Kapslerne har forskellig farve afhængig af Benferols forskellige styrker, se afsnittet ”Benferol Sortiment og pakningsstørrelser”.

Med Benferols sortiment har du mulighed for at give daglig, ugentlig eller månedlig behandling for at opfylde patienternes behov og ønsker og derigennem medvirke til øget komplians.

Indikationen for Benferol: Profylakse og behandling af vitamin D-mangel hos voksne og unge med konstateret risiko for D-vitaminmangel samt i tillæg til specifik osteoporosebehandling hos patienter med risiko for
D-vitaminmangel, helst i kombination med calcium.

Benferol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat nyrefunktion eller med sarcoidose. Hos sådanne patienter bør effekten på calcium- og fosfatværdierne monitoreres.

Nemt at behandle med Benferol

Sortiment og pakningsstørrelse

Muligheder med Benferol

Om D-vitaminmangel

Kontakt os