Receptbelagt
D-vitamin som
förebygger och behandlar
D-vitaminbrist

Om Benferol

SE/BEN/0617/0010

Benferol är ett receptbelagt D-vitamin (kolekalciferol) för medicinskbehandling och förebyggande av D-vitaminbrist.

Benferol finns i flera olika styrkor och tillhandhålls som en mjuk kapsel som innehåller en oljig vätska. Oljan i kapseln bildas av växtfettsyror och gelatinet i kapselns hölje är halal- och koshercertifierat. Färgen på kapseln skiljer sig åt för de olika styrkorna som Benferol erbjuder, se avsnitt ”Benferol Sortiment och förpackningar”.

Med Benferols sortiment har du möjlighet att ge daglig, vecko- eller månadsbehandling, för att möta patientens behov och önskemål och därigenom öka möjligheten till följsamhet.

Indikationen för Benferol: Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar med identifierad risk för D-vitaminbrist samt som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för D-vitaminbrist, företrädesvis i kombination med kalcium.

Benferol ska användas med försiktighet hos patienter med nedsatt njurfunktion eller med sarkoidos. Hos dessa patienter bör effekten på kalcium- och fosfatvärdena kontrolleras.

Enkelt att behandla med Benferol

Sortiment och förpackningar

Möjligheter med Benferol

Om
D-vitaminbrist

Kontakta oss

SE-BEN-97 Date of Preparation: October 2022