Dette nettstedet er kun beregnet for helsepersonell

Klikk JA hvis du er helsepersonell og NEJ hvis du er allmennhet/pasient.

NO-BEN-98 Date of Preparation: October 2022

Reseptbelagt
D-vitamin som
forebygger
og behandler
vitamin
D-mangel

Om Benferol

Benferol er et reseptbelagt D-vitamin (kolekalsiferol) til forebygging og medisinsk behandling av vitamin D-mangel.

Benferol finnes i flere ulike styrker og fås som en oval, myk kapsel som inneholder en lys gul, oljeaktig væske. Oljen i kapselen er laget av triglyserider fra plantefettsyrer og gelatinet i kapselskjellet er halal- og koshersertifisert. Fargen på kapselen varierer på de ulike styrkene som Benferol tilbyr, se avsnitt “Benferol Sortiment og pakninger”

Med Benferols brede utvalg har du mulighet til å gi daglig, ukentlig eller månedlig behandling som kan imøtekomme pasientens behov og ønsker, og dermed øke etterlevelsen.

Benferols indikasjon:

Forebygging og behandling av vitamin D-mangel hos voksne og ungdommer (barn ≥ 12 år). Vitamin D-mangel er definert som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) < 25 nmol/l.

Som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med vitamin D-mangel eller risiko for vitamin D-mangel, fortrinnsvis i kombinasjon med kalsium.

Benferol skal brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkiodose og nedsatt nyrefunksjon. Hos disse pasientene bør kalsuim- og fosfatverdiene kontrolleres.

For ytterligere informasjon, se FELLESKATALOGTEKST under.

Enkel å administrere

Sortiment og pakninger

Muligheter med Benferol

Om vitamin
D-mangel

Kontakt oss